Logo Talent In Vlaanderen
  • Online jobbeurs 24/7 beschikbaar
  • Ontdek welk bedrijf echt bij jou past
  • Als kandidaat heb je zelf de touwtjes in handen

Welbevinden op het werk: waarom yoga en pingpongtafels niet helpen

Anno 2019 zijn organisaties er zich maar al te goed van bewust dat ze hun best moeten doen om ervoor te zorgen dat hun medewerkers zich goed in hun vel voelen. En misschien nog niet zozeer omwille van het aloude adagio dat “tevreden koeien meer melk geven”, wat dus de productiviteit en de omzet ten goede komt, maar wel vanuit oprechte bezorgdheid over het welbevinden van die medewerkers. Vandaar dat initiatieven rond onder meer gezonde voeding, mogelijkheden om te sporten, begeleiding en werken aan de mentale weerbaarheid als paddenstoelen uit de grond blijven schieten.

Ook de overheid wil trouwens haar duit in het zakje doen, met onder meer de al sinds enkele jaren van kracht zijnde wetgeving rond psychosociale risico’s op het werk en de wet “Wendbaar en werkbaar werk” (de wet Peeters) van 2017 met tal van bepalingen die bedoeld zijn om de arbeidsomstandigheden van werknemers te verbeteren en hen de kans te bieden om een beter evenwicht te vinden tussen werk en privéleven.

Uiteraard kan niemand daar tegen zijn. Alleen, het lijkt weinig te helpen. Hoe lovenswaardig dit allemaal ook is het lijkt volgens de recentste cijfers van Securex allemaal weinig zoden aan de dijk te brengen. De bijna continue stijging van het absenteïsme in de Belgische privésector sinds 2001 zette zich immers ook in het eerste semester van 2018 door. Het totale ziektepercentage voor bedrijven tot 1.000 werknemers evolueerde van 6,70 procent in de eerste helft van 2017 naar 6,93 procent in dezelfde periode in 2018. Terwijl het middellange ziektepercentage (van 1 maand tot 1 jaar) op hetzelfde niveau bleef, lieten het lange ziektepercentage (langer dan 1 jaar) een stijging met 4 procent en het korte ziektepercentage (minder dan 1 maand) een stijging met 6 procent optekenen. Zowel korte als lange afwezigheden blijven toenemen en kosten handenvol geld.

De Belgische Oxfordprofessor en mede-auteur van het World Happiness Report Jan-Emmanuel De Neve wees er in een kerstinterview in Knack op dat nog altijd maar één op de vijf werknemers echt betrokken of geëngageerd is en dat dit vooral te maken heeft met een gebrek aan welbevinden. Hij houdt een onversneden en wetenschappelijk onderbouwd pleidooi voor nog meer onderzoek naar welzijnsverbetering en voor nog meer inspanningen om het welbevinden van de medewerkers te verhogen. Hij stelt ook onomwonden dat yoga, mindfulness en pingpongtafel, hoe goed bedoeld ook, daarbij niet zullen helpen.

De vraag is dan natuurlijk wat organisaties en ondernemingen wel kunnen doen om ervoor te zorgen dat medewerkers zich beter in hun vel voelen? En vooral hoe ze dat kunnen doen?

Volgens De Neve is nog meer bewustwording van het feit dat de doorbraak van de technologie gepaard moet gaan met aandacht voor de mens alvast geen slecht begin. Het is geen toeval dat het hameren op menselijke verbondenheid, onder meer ook in boeken zoals "Back to human, how great leaders create connection"; van Dan Schawbel en "The Evolved Executive" van Heather Hanson-Wickman vandaag zo sterk aan de orde is.

In de tweede plaats kunnen ze in kaart brengen welke energievretende factoren zowel persoonlijk als werkgerelateerd het welbevinden in de weg staan en ook de energiegevende factoren in kaart brengen. En op de derde plaats kunnen ze ook proberen om nieuwe gewoontes in de cultuur te integreren. Mensen willen immers wel veranderen en nieuwe inzichten en handvatten gebruiken, maar ze zijn veelal ook gewoontedieren en de waan van de dag zet heel vaak een rem op het omzetten van goede voornemens in daden. Op dat vlak bewijst wetenschappelijk onderzoek van onder meer Martin Lanik dat het creëren van gewoontes rond bijvoorbeeld het geven van complimenten en feedback stap voor stap voor enorm goede resultaten kan zorgen.

Met andere woorden: om het absenteïsme te verminderen, om ervoor te zorgen dat medewerkers fluitend naar het werk komen en op die manier ook uitstekende ambassadeurs zijn die uitdragen hoe plezant het is om voor hun bedrijf te werken, zijn inzetten op menselijkheid en op een meer wetenschappelijke aanpak van alles wat met welbevinden te maken heeft meer aangewezen dan yoga en pingpongtafels.


Vind jij dat je werkgever meer aandacht kan besteden aan jouw welbevinden? Laat je bevindingen na op viking@talentinvlaanderen.be; we helpen je graag verder.