Logo Talent In Vlaanderen
  • Online jobbeurs 24/7 beschikbaar
  • Ontdek welk bedrijf echt bij jou past
  • Als kandidaat heb je zelf de touwtjes in handen

Hoe brengen organisaties een efficiënte teamcultuur tot stand die tot betere retentie leidt?

Nog altijd gaan organisaties er soms klakkeloos vanuit dat meer winst realiseren enkel mogelijk is als ze ook meer omzet boeken. Daarbij verliezen ze uit het oog dat ook met minder omzet, maar onder meer met een sterkere focus op efficiëntie en kostenbeheersing en een verstandiger gebruik van het werkkapitaal hogere winsten mogelijk zijn.

Op dezelfde manier hoeft ook HR niet noodzakelijk voortdurend op zoek te gaan naar witte raven. Bedrijven waarbij de retentie van het aanwezige talent niet alleen hoog in het vaandel staat geschreven maar ook goed lukt, zullen minder vacatures moeten uitschrijven en weinig of geen last ondervinden van de “war for talent.”

Voor die retentie komt het erop aan op een deftige manier met mensen om te gaan. Daar hangen uiteraard tal van aspecten aan vast, waaronder de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, het welbevinden van de medewerkers, de aandacht voor werkbaar werk en een goede balans met het privéleven.

En natuurlijk ook het creëren van evenwichtige teams waarin elke medewerker de plaats krijgt waar hij of zij het best tot zijn recht komt, en waarin iedereen eendrachtig aan hetzelfde zeel trekt.

We horen het in de sport zo vaak: het team is belangrijker dan het individu. Net zoals een voetbalelftal met 10 Messi’s of Ronaldo’s in de ploeg wellicht niet zal winnen, zal ook een bedrijf zonder diversiteit van de talenten niet de resultaten boeken die het wil behalen. Evenwichtige teams samenstellen en ervoor zorgen dat de leden ervan voor elkaar door het vuur gaan is voor elke organisatie dan ook een must.

Maar hoe kunnen organisaties een dergelijke teamcultuur creëren en op die manier ook voor goede retentie zorgen ?

Daarover valt veel te leren in het boek ‘De drieslag’ van Amy Chua en Jed Rubenfeld. Het boek gaat eigenlijk over Amerikaanse minderheidsgroepen, zoals Mormomen en Chinese en Cubaanse Amerikanen, die ondanks de moeilijkheden die ze als minderheidsgroepen ondervinden, toch succesvol zijn. Uit de manier waarop ze die successen realiseren kunnen organisaties en teams heel veel leren.

De auteurs komen in het boek tot de conclusie dat drie factoren erg belangrijk zijn voor succesvolle groepen en teams : het creëren van een groepsgevoel dat de leden van de groep trots maakt om van die groep deel uit te maken, het uitspreken van duidelijke doelstellingen zodat de teamleden dagelijks hun best willen doen om de andere groepsleden niet teleur te stellen om niet uit de boot te vallen en het aankweken van de nodige discipline om de vooropgestelde doelen te halen.

De auteurs wijzen er tegelijk op dat ze er zich bewust van zijn dat de balans niet te ver door mag slaan, omdat dit anders tot te veel stress kan leiden. Eén en ander moet dan ook gepaard gaan met inspirerend leiderschap dat een scherp oog heeft voor goede verhoudingen tussen de teamleden. Samen werken en samen praten over alle aspecten die met de samenwerking te maken hebben, worden daardoor een stuk gemakkelijker.

Veel bedrijven en hun HR-diensten nemen allerlei initiatieven om de teamgeest te bevorderen: het gaat van vrijdagborrels tot samen sporten. En dat werkt ook. Op voorwaarde natuurlijk dat het niet iets is dat wordt opgelegd als doekje voor het bloeden. Met andere woorden: een teamcultuur is niet te creëren als de basis niet goed is. En voor die basis valt dus veel te leren van ‘De drieslag’. Zorgen voor fierheid, duidelijke doelstellingen en de permanente bewaking van het blijven volgen van de teamcultuur kunnen in ieder geval tot geweldige resultaten leiden en de retentie aanzienlijk verbeteren.