Logo Talent In Vlaanderen
  • Online jobbeurs 24/7 beschikbaar
  • Ontdek welk bedrijf echt bij jou past
  • Als kandidaat heb je zelf de touwtjes in handen

Eigen kweek: hoe hokjesdenken met de paplepel in de mond wordt gegeven

Oneindig veel kotjes

Kotjes. We moeten ze wel erg leuk vinden, aangezien we - al dan niet onbewust - ervan houden om alles mooi af te bakenen en in kotjes oftewel hokjes te steken. Blanken, Joden, rijke mensen, Moslims, intelligente studenten... Het probleem is niet zozeer dat we categoriseren; het is een natuurlijk fenomeen dat ons helpt om op een gemakkelijke manier informatie te verwerken. Waar het schoentje wel wringt? Aan de meeste categorieën hangt een zekere connotatie of waarde vast, die mede gevormd wordt door bepaalde autoriteiten zoals de media en het onderwijs. Al van kleins af aan worden we gekweekt om opgelegde connotaties of waarden vast te hangen aan bepaalde groepen en dus om te generaliseren of te stereotyperen.

Onderwijs: het HUMANiora

Met het online jobplatform Talent in Vlaanderen zetten we in op het matchen van juist talent aan bedrijven. Dat talent wordt reeds gevormd op school. We kunnen dus stellen dat school de belangrijkste oorsprong is in het creëren van goede arbeidskrachten. Dit gaat niet enkel over het aanbrengen van de juiste kennis, maar ook over het kunnen samenwerken met verschillende mensen waardoor je een respectvolle attitude ontwikkelt die in een multiculturele (arbeids)wereld cruciaal is. Het humaniora staat tenslotte voor ‘een plaats waar je meer mens wordt’, en dat doe je net door leerlingen te leren samenwerken, door ze begrip te laten opbrengen voor elkaar, maar vooral door als onderwijsinstelling te streven naar authentiek en natuurlijk leren in plaats van competitie in stand te houden zoals dit vandaag in ons rigide onderwijssysteem nog steeds het geval is. Jij scoort 80% dus je bent slim, jij spreekt gebrekkig Nederlands en behaalt slechts 55% dus je moet dubbelen (en laten we vooral niet op zoek gaan naar de oorzaak): leerlingen worden nog veel te vaak in hokjes geklasseerd waaraan bepaalde waarden aan vasthangen. Het is dan ook meer dan logisch dat ze dit simplistische hokjesdenken overnemen in hun dagdagelijks leven.

In Zweden spelen ze al langer in op het natuurlijk leren door gebruik te maken van het kunskapsskolanmodel. Dit onderwijsmodel heeft als uitgangspunt dat iedere leerling anders en op een eigen tempo leert. Om het authentiek leren te stimuleren werken leerlingen met behulp van een coach aan persoonlijke leerdoelen. Zo halen leerlingen het maximale uit zichzelf en kunnen ze hun leertraject afstemmen op hun eigen sterke en zwakke punten. Dit model zorgt ervoor dat leerlingen zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen leerproces en stapt af van het hokjesmodel.

Persoonlijke aanpak

Bij Talent in Vlaanderen proberen we zoveel mogelijk af te stappen van het hokjesdenken door een persoonlijke aanpak te hanteren. Wat zijn jouw sterktes en wat jouw werkpunten, wat is voor jou belangrijk in een bedrijfscultuur? Op basis van je interesses matchen we de Career Vikings je aan de geschikte job binnen het bedrijf dat jouw waarden deelt. Graag in contact komen met de Career Vikings om de volgende stappen in je loopbaan te bespreken? Stuur een mailtje naar viking@talentinvlaanderen.be, we helpen je graag verder.

Bronnen:

https://blog.han.nl/leraarworden/2017/05/22/onderwijs-in-zweden-wat-is-er-zo-anders/